Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-015513-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phépthăm dò nước dưới đất hoàn thiện hồ sơ theo mục 7 biểu này và nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ; hướng dẫn bổ sung hồ sơ nếu chưa hợp lệ, chưa đầy đủ. Sau khi tiếp nhận chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân thành phố gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thì trả lại cho tổ chức, cá nhân đã nộp, đồng thời trả lời bằng văn bản nêu lý do không giải quyết
Bước 4: Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò
Bước 5: Trả kết quả hồ sơ: tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phépthăm dò nước dưới đất đến Sở Tài nguyên và Môi trường nộp phí, lệ phí và nhận giấy phép
Đơn đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
Giấy phép đã được cấp
Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép
Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép
Đề án thăm dò nước dưới đất trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất (mẫu số 01-a/GĐNDĐ )
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất 50.000 đồng/1 giấy phép
Phí thẩm định hồ sơ gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất Mức thu từ 100.000 đến 1.250.000 đồng/ 1 giấy phép tuỳ vào lưu lượng công trình
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất - Đà Nẵng
Số hồ sơ:
T-DNG-015513-TT
Cơ quan hành chính:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30