Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-DNG-106288-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng công chứng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Một (01) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những hồ sơ phức tạp cần phải tiến hành xác minh, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoặc phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên thì thời hạn giải quyết không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đã được công chứng)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 biểu này, nộp tại Phòng công chứng
Bước 2: Phòng công chứng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ (hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ hoặc chưa đầy đủ)
Bước 3: Công chứng viên ký
Bước 4: Nộp phí, đóng dấu
Bước 5: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu)
Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hộ chiếu (nếu là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác thay thế của các bên. Trường hợp ủy quyền phải có văn bản ủy quyền hợp pháp
Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy xác nhận tài sản riêng (nếu đã có vợ chồng) hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân
Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ của người làm chứng trong trường hợp có nhân chứng
Trường hợp là người chưa thành niên, người bị hạn chế về thể chất, tinh thần thì phải do cha mẹ hoặc người giám hộ làm đại diện (theo quy định pháp luật) kèm theo giấy tờ chứng minh là người đại diện theo pháp luật của người đó.
- Việc chuyển nhượng sở hữu tài sản của người được giám hộ phải có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.
Trong trường hợp một trong các chủ sở hữu chung đã chết thì phải bổ sung các loại giấy tờ sau đây:
- Giấy chứng tử hoặc giấy tờ xác nhận việc chết hợp pháp khác;
- Tờ khai di sản thừa kế (theo mẫu);
- Văn bản thỏa thuận (theo mẫu) của các đồng thừa kế về việc đồng ý nhường toàn bộ phần di sản được thừa kế cho người chuyển quyền.
Dự thảo bản chính hợp đồng chuyển dịch (nếu có)
Giấy tờ sở hữu tài sản chuyển dịch;
- Trường hợp mua bán, chuyển dịch nhà ở thuộc sở hữu chung thì thủ tục còn có văn bản đồng ý của chủ sở hữu chung khác;
- Trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu chung hợp nhất hoặc mua bán một phần nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần, thì phải có văn bản khước từ mua của chủ sở hữu chung khác hoặc giấy tờ chứng minh về việc hết thời hạn do pháp luật quy định kể từ ngày chủ sở hữu chung nhận được thông báo bán và các điều kiện bán nhà không có chủ sở hữu chung nào mua;
- Trong trường hợp mua bán, chuyển dịch nhà ở đang cho thuê thì phải có văn bản khước từ mua của bên thuê nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh về việc hết thời hạn do pháp luật quy định kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận được thông báo bán và các điều kiện bán nhà ở mà bên thuê nhà ở không trả lời;
- Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng chung của hộ gia đình phải được tất cả các thành viên có đủ năng lực hành vi dân sự trong hộ gia đình đồng ý bằng văn bản.
Trong trường hợp tổ chức là pháp nhân thì phải bổ sung các loại giấy tờ sau đây:
- Quyết định thành lập hoặc công nhận pháp nhân của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ hợp pháp khác;
- Quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu pháp nhân (đại diện theo pháp luật của pháp nhân) hoặc giấy tờ đại diện hợp pháp của pháp nhân nếu ủy quyền;
- Chứng minh nhân dân, hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài) hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ khác của người đại diện của pháp nhân;
- Đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của pháp nhân thì phải có Điều lệ pháp nhân. Trường hợp Điều lệ pháp nhân không quy định rõ thẩm quyền của người đứng đầu pháp nhân thì phải có biên bản của Hội đồng thành viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc đồng ý chuyển nhượng tài sản và cử người đại diện ký kết hợp đồng.
Trường hợp chứng nhận việc chuyển dịch tài sản đã cầm cố, thế chấp, bảo lãnh tại các tổ chức tín dụng thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm
Việc chuyển quyền sở hữu tài sản của Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp thì phải có văn bản đồng ý của cơ quan chủ quản có thẩm quyền
Việc chuyển quyền sở hữu tài sản của Nhà nước tại các doanh nghiệp thì phải thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
Trong trường hợp chuyển dịch một phần tài sản thì tổ chức, cá nhân phải bổ sung các loại giấy tờ sau đây:
- Xác nhận quy hoạch;
- Đơn đề nghị tách thửa;
- Sơ đồ tách thửa.
Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải có một trong các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp, cụ thể sau đây:
- Giấy chứng nhận đầu tư;
- Giấy chứng nhận là người có công với đất nước;
- Giấy xác nhận là nhà văn hóa, khoa học về hoạt động thường xuyên tại Việt Nam;
- Giấy chấp nhận về sinh sống lâu dài và ổn định tại Việt Nam.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí công chứng Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất Tính theo giá trị hợp đồng hoặc giá trị tài sản

0
17