Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-004650-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục BVMT - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: - Đối với dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thời gian thẩm định tối đa 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; Thời hạn thẩm định tối đa là 60 ngày làm việc đối với trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường. Thời gian phê duyệt tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Đối với dự án không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thời gian thẩm định tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; Thời hạn thẩm định tối đa là 45 ngày làm việc đối với trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường. Thời gian phê duyệt tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đại diện tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định hoặc liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Đại diện tổ chức, cá nhân đến trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường (số: 17 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai)
Bước 3: Cán bộ, công chức trực tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ.
- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận, viết phiếu biên nhận cho người nộp hồ sơ.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ so với quy định thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện
Bước 4: Đại diện tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo ngày hẹn (phiếu biên nhận), thực hiện đóng phí, lệ phí theo quy định.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h30 – 10h30 và buổi chiều từ 13h30 - 16h30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định của pháp luật)
01 văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (theo mẫu)
07 bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường được đóng thành quyển (theo mẫu quy định) có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa. Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng thẩm định nhiều hơn 07 (bảy) người; hoặc trong trường hợp cần thiết khác do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường
01 bản dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi
01 bản sao quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định phê duyệt hoặc xác nhận đề án BVMT (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản đề nghị thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 5.000.000 đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-004650-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
24