Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-014268-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Báo chí Xuất bản
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân, tổ chức trực tiếp đến mua mẫu đơn tại bộ phận một cửa, cán bộ tại Bộ phận một cửa hướng dẫn công dân, tổ chức điền các thông tin đầy đủ vào mẫu đơn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cán bộ bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp đầy đủ thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả cho công dân, tổ chức.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì cán bộ bộ phận một cửa có trách nhiệm hướng dẫn Công dân, tổ chức điền các thông tin đầy đủ vào mẫu đơn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển phòng Báo chí - Xuất bản xử lý, cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã, trình ký
Bước 4: Sau khi trình lãnh đạo ký, phòng Báo chí - Xuất bản chuyển hồ sơ lại bộ phận một cửa trả cho công dân, tổ chức
Bước 5: Theo giấy hẹn, công dân, tổ chức đến nhận kết quả tại bộ phận một cửa.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Tiếp nhận và trả hồ sơ vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), thời gian nhận hồ sơ trong ngày:
+ Sáng từ 7 giờ 30’ đến 11giờ 00’;
+ Chiều từ 1giờ 30’ đến 5 giờ 00’.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có mặt bằng cơ sở sản xuất in.
- Có đầy đủ dây chuyền thiết bị in.
- Đảm bảo điều kiện an ninh trật tự (xác nhận của Cơ quan Công an sở tại).
Đơn xin (theo mẫu)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất (có công chứng hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu)
Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý về in do cơ sở đào tạo chuyên ngành
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có công chứng hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu)
Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh, trật tự của ngành công an cấp
Lý lịch trích ngang của Giám đốc hoặc chủ cơ sở in
Mẫu vàng mã xin được in
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin phép in Vàng mã
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy xác nhận Đăng ký in vàng mã - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-014268-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23