Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-032132-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Từ 02 – 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức tôn giáo có nhu cầu xin phép xây dựng nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận 1 cửa – thuộc Sở Xây dựng Gia Lai – 20 Phạm Văn Đồng – thành phố Pleiku.
Thời gian : từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần ( trừ các ngày nghỉ và ngày lễ).
Buổi sáng : từ 7 giờ đến 11 giờ
Buổi chiều : từ 13 giờ đến 17 giờ.
Bộ phận 1 cửa thụ lý và xem xét một bước các thủ tục và hồ sơ xin cấp phép.
- Nếu thiếu hoặc chưa đúng với quy định : hướng dẫn đại diện tôn giáo bổ sung cho đủ theo yêu cầu;
- Nếu đủ hồ sơ hợp lệ : tiếp nhận và viết giấy hẹn cho đại diện tôn giáo nộp hồ sơ. Sau đó trình toàn bộ hồ sơ cho Giám đốc Sở xem xét hồ sơ và phân công cho Phòng Quản lý Quy hoạch đô thị tiếp nhận và xem xét hồ sơ để lập Giấy phép.
Bước 2:: Bộ phận một cửa chuyển giao hồ sơ cho Phòng Quản lý quy hoạch đô thị để Trưởng hoặc Phó phòng tiếp nhận và ghi vào Sổ theo dõi.
Lãnh đạo Phòng Quản lý QHĐT kiểm tra hồ sơ và giao cho chuyên viên kiểm tra và lập Giấy phép, sau đó chuyên viên trình lại cho Trưởng phòng xem xét lần cuối cùng trước khi trình Phó Giám đốc Sở phụ trách ký Giấy phép Xây dựng.
Bước 3: Phòng QLQHĐT chuyển giao hồ sơ cho bộ phận 1 cửa để giao trả hồ sơ cho đại diện tôn giáo.
Bộ phận một cửa hướng dẫn cho đại diện tôn giáo nộp lệ phí cấp phép tại bộ phận Tài vụ Sở Xây dựng, sau đó mới giao trả hồ sơ và Giấy phép xây dựng.
- Đơn xin phép xây dựng theo mẫu.
- Bản sao Giấy chứng nhận quền sử dụng đất và trích lục đất có chứng thực. Trường hợp đất mượn , cho của cá nhân thì ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn phải thêm 01 hợp đồng mượn đất hoặc cho đất của cá nhân được Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn xác nhận.
- Thiết kế kỹ thuật ( 03 bộ) và Kết quả thẩm tra thiết kế (01 bộ) – bản chính.
- Dự toán công trình xây dựng (nếu có) – bản chính (01 bộ).
- Bản sao Giấy Đăng ký kinh doanh (của doanh nghiệp tư vấn) có chứng thực.
- Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy (đối với công trình có yêu cầu về Phòng cháy chữa cháy) - có chứng thực.
- Văn bản ý kiến thống nhất của Cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giao cấp tỉnh.
- Hồ sơ khác có liên quan ( năng lực hành nghề của doanh nghiệp tư vấn thiết kế, doanh nghiệp thẩm tra thiết kế ...).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin phép xây dựng
Sơ đồ mặt bằng xây dựng
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép xây dựng 100.000 đồng/Giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép xây dựng công trình tôn giáo - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-032132-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Dân tộc, tôn giáo, Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
20