Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-032580-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu cấp Giấy phép thực hiện Quảng Cáo đến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để lấy mẫu đơn và được hướng dẫn chi tiết chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tại số 06 đường Võ Thị Sáu, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku.
- Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ đúng, đầy đủ thủ tục, giấy tờ thì viết giấy biên nhận, hẹn thời hạn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ Văn hóa trong ngày để xử lý.
- Trong trường hợp, hồ sơ chưa đúng, chưa đầy đủ giấy tờ, thủ tục, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, đầy đủ 1 lần (bằng miệng) để công dân bổ sung kịp thời.
- Phòng Nghiệp vụ Văn hóa kiểm tra, thẩm định hồ sơ, kiểm tra điều kiện thực tế, đối chiếu với quy hoạch để cấp phép (Mẫu 3, mẫu 4).
- Trường hợp qua kiểm tra thực tế, cơ sở không đủ điều kiện để cấp phép Phòng Nghiệp vụ soạn thảo văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp trình Giám đốc Sở quyết định và gửi thông báo cho công dân biết.
Bước 3: Công dân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, đồng thời nộp các loại phí, lệ phí theo quy định trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7h đến 11h giờ, buổi chiều từ 13h đến 16h30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ).
- Đơn xin thực hiện quảng cáo;
- Bản sao có giá trị pháp lý giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hoá (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo).
- Bản sao có giá trị pháp lý giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng;
- Mẫu (maket) sản phẩm hàng hoá;
- Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng đối với bảng, biển, pa-nô, màn hình treo, đặt, dán,dựng ở ngoài trời mà pháp luật về xây dựng quy định phải thẩm định về kết cấu xây dựng;
- Việc thuê dịch vụ quảng cáo phải được xác lập bằng hợp đồng. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo phải được lập thành văn bản có những nội dung sau đây:
+Tên, địa chỉ các bên ký kết hợp đồng;
+ Hình thức, nội dung, phương tiện, sản phẩm quảng cáo;
+ Thời gian, địa điểm, phạm vi quảng cáo;
+ Phí dịch vụ, các chi phí khác có liên quan và phương thức thanh toán;
+ Quyền, nghĩa vụ các bên;
+ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
+ Các nội dung khác do các bên thoả thuận.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin thực hiện Quảng cáo
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thực hiện Quảng cáo có diện tích dưới 10 m2 là: 100.000/1trường hợp
Thực hiện Quảng cáo có diện tích từ 10 m2 đến dưới 20 m2 là: 200.000/1trường hợp
Thực hiện Quảng cáo có diện tích từ 20 m2 đến dưới 30 m2 là: 400.000/1trường hợp
Thực hiện Quảng cáo có diện tích từ 30 m2 đến dưới 40 m2 là: 500.000/1trường hợp
Trường hợp gia hạn giấy phép thực hiện Quảng cáo bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thực hiện Quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-032580-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21