Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-077234-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận “Một cửa Liên thông” - Thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và cho đến khi trả kết quả
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đang hoạt động kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên; khi Đăng ký thay đổi người Đại diện theo pháp luật của Công ty đến tại Bộ phận “Một cửa Liên thông” thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để tiếp nhận hồ sơ và được hướng dẫn chi tiết thủ tục có liên quan theo quy định của luật doanh nghiệp. Khi cán bộ Bộ phận “Một cửa Liên thông” đã được hướng dẫn chi tiết theo luật định của Luật doanh nghiệp, tổ chức cá nhân phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa Liên thông” thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ (số: 02 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai)
Bước 3: Công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
- Khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ thủ tục, hợp lệ thì viết giấy hẹn ngày trả kết quả giao cho người nộp; đồng thời viết phiếu chuyển hồ sơ chuyển vào phòng Đăng ký kinh doanh để xử lý hồ sơ và làm hoàn chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh trình lãnh đạo ký.
- Sau khi lãnh đạo đã ký xong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh; Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty về lại tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ; làm biên lai nộp lệ phí trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp; và phô tô Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh gửi các cơ quan chức năng có liên quan: Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành trong tỉnh có liên quan theo chức năng ngành nghề kinh doanh.
Bước 5: Tổ chức, cá nhân kinh doanh nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, bao gồm:
+ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
+ Biên lai thu tiền hoàn chỉnh hồ sơ Đăng ký kinh doanh.
• Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13h đến 17h00 từ thứ hai đến thứ sáu và sáng 7 hàng tuần (trừ ngày lễ nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý doanh nghiệp trước pháp luật
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật
Trường hợp chủ doanh nghiệp tuổi già, sức yếu, bị bệnh tật không thể điều hành được doanh nghiệp thì có thể thay thế thành viên trong gia đình đủ tuổi lao động, có trình độ học vấn để làm chủ doanh nghiệp; hay còn gọi là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Giấy Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; trong đó: Ghi rõ nội dung: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên; (theo mẫu hướng dẫn); (10 bản)
Biên bản họp Hội đồng thành viên của Công ty; (1bản)
Quyết định của Chủ tịch Hộ đồng thành viên của Công ty “V/v Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên''...; (1bản)
Nộp lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh gốc để Thay đổi người đại diện theo pháp luật của của Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
Sao chứng minh nhân dân và hộ khẩu của người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên(có chứng); ( mỗi thứ 1bản)
Mẫu tờ khai thuế: 08-MST; (theo mẫu hướng dẫn Thông tư của số: 85/2007/TT-BTC ngày 18 tháng 07 năm 2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế)
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) Trong đó: - Hồ sơ Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bộ. - Hồ sơ chuyển cơ quan Cục thuế tỉnh: 01 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
Tải về
Tờ khai thuế mẫu số: 08-MST
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
lệ phí cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh 20.000 VNĐ/1lần cấp.
Thu tiền hồ sơ ĐKKD (bì hồ sơ, các đơn, mẫu,…) cho các loại hình doanh nghiệp 50.000VNĐ/1 lần cấp.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-077234-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31