Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-095433-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công an
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Công an tỉnh Gia Lai (Phòng Tổ chức cán bộ); Công an cấp huyện thuộc tỉnh Gia Lai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện và các ban, ngành cấp tỉnh của tỉnh Gia Lai
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ chuẩn bị hồ sơ theo quy định, gồm:
- Làm bản khai theo mẫu quy định.
- Các giấy tờ gốc hoặc giấy tờ được coi là giấy tờ gốc; giấy tờ có liên quan (nếu có).
Bước 2: Đến nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, phưòng, thị trấn (cấp xã) thuộc huyện, thành phố, thị xã (cấp huyện) thuộc tỉnh Gia Lai. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xét duyệt, thẩm tra, xác minh; tổng hợp danh sách và hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện qua Công an cấp huyện.
Công an cấp huyện phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt thẩm định, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (qua Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Gia Lai).
Công an tỉnh (Phòng Tổ chức cán bộ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét duyệt thẩm định (lưu giữ 01 bộ hồ sơ của đối tượng), tổng hợp danh sách đối tượng được hưởng và ngân sách chi trả báo cáo lên Bộ Công an (qua Tổng cục xây dựng lực lượng Công an nhân dân).
Bước 3: Phòng Tổ chức cán bộ Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Công an cấp huyện thực hiện chi trả chế độ cho đối tượng theo quyết định hưởng chế độ một lần
* Hồ sơ chung:
+ Các giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc:
- Lý lịch Đảng viên (nếu là đảng viên).
- Lý lịch cán bộ, lý lịch quân nhân (nếu có).
- Hồ sơ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, hồ sơ hưởng chế độ bệnh binh hoặc hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng (áp dụng riêng đối với đối tượng quy định tại khoản 2, mục I Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006).
- Hồ sơ lực lượng mật đã kết thúc (nếu có) hoặc giấy xác nhận viết bằng tay của người giao nhiệm vụ (áp dụng riêng với đối tượng quy định tại khoản 3 mục I Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006).
+ Giấy tờ liên quan:
Các giấy tờ có thể chứng minh là quân nhân, công an nhân dân, thanh niên xung phong, cán bộ dân chính đảng, dân quân, du kích, công nhân viên chức Nhà nước, công nhân viên chức quốc phòng, công nhân công an, như:
- Quyết định nhập ngũ; tuyển dụng, bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm; điều động; giao nhiệm vụ...
- Huân, huy chương kháng chiến và các hình thức khen thưởng khác.
- Phiếu chuyển thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe...
- Hồ sơ hưởng chế độ người có công, hưởng Bảo hiểm xã hội một lần.
- Các giấy tờ chứng nhận có liên quan khác.
* Ngoài các giấy tờ nêu trên, đối với những trường hợp cụ thể sau đây cần bổ sung thêm hồ sơ:
+ Hồ sơ xét hưởng chế độ một lần đối với công an nhân dân, công nhân viên công an trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975, về gia đình từ ngày 31/12/1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân:
- Bản khai cá nhân có xác nhận của chính quyền xã (phường) nơi cư trú (mẫu 1A) hoặc của thân nhân (mẫu 1B).
Bản khai của thân nhân phải kèm theo giấy uỷ quyền của các thân nhân chủ yếu có xác nhận của chính quyền xã (phường) nơi người uỷ quyền cư trú (mẫu 04).
- Biên bản hội nghị liên tịch (mẫu 05)
- Công văn đề nghị (mẫu 8A) kèm theo danh sách đối tượng chưa được hưởng chế độ chính sách (mẫu 9A).
+ Hồ sơ chế độ một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an, thanh niên xung phong hưởng lương, cán bộ dân chính đảng tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K (quy định cụ thể tại khoản 2 mục I Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006):
- Bản khai cá nhân có xác nhận của cơ quan đơn vị nơi đang công tác hoặc xác nhận của chính quyền xã (phường) khi đã nghỉ công tác hưởng chế độ (mẫu 2A)
- Bản khai của thân nhân (mẫu 2B) phải kèm theo giấy uỷ quyền của thân nhân chủ yếu có xác nhận của chính quyền xã (phường) nơi người uỷ quyền cư trú (mẫu 04)
- Bản sao (photocopy) toàn bộ quá trình công tác của cá nhân đối tượng do cơ quan quản lý hồ sơ cán bộ cung cấp.
- Bản trích sao quá trình công tác của đối tượng được hưởng chế độ có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hồ sơ (mẫu 2C).
- Công văn đề nghị (mẫu 8A) kèm theo danh sách đối tượng B, C, K được hưởng chế độ một lần (mẫu 9B).
+ Hồ sơ chế độ trợ cấp một lần đối với lực lượng mật (quy định cụ thể tại khoản 3 mục I Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006):
- Bản khai cá nhân (mẫu 3A ban hành kèm theo Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006).
- Bản khai của thân nhân (mẫu 3B ban hành kèm theo Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006) phải kèm theo giấy uỷ quyền của thân nhân chủ yếu có xác nhận của chính quyền xã (phường) nơi người uỷ quyền cư trú (mẫu 04).
- Bản xác nhận viết bằng tay của cán bộ công an trực tiếp quản lý, nội dung: nêu rõ quá trình công tác của người đứng ra xác nhận, thời gian quản lý, giao nhiệm vụ gì cho người cộng tác với cơ quan công an. Bản xác nhận của cán bộ công an phải có xác nhận của đơn vị khi công tác. Trường hợp đơn vị khi công tác của người đứng ra xác nhận đã giải thể hoặc tách thành nhiều đơn vị, nếu không đơn vị nào nắm được người đứng ra xác nhận thì đơn vị nghiệp vụ cấp trên căn cứ hồ sơ lưu trữ xác nhận.
- Biên bản đề nghị hưởng chế độ một lần của đơn vị trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ (mẫu 6A ban hành kèm theo Thông tư số 04/TT-BCA(X13) ngày 28/4/2006).
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng hưởng chế độ B, C, K) (mẫu số 2A-1)
Tải về
Bản khai cá nhân đề nghị được hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng chưa được hưởng) (mẫu số 1A)
Tải về
Bản khai cá nhân đề nghị được hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng hưởng chế độ B, C, K) (mẫu số 2A)
Tải về
Bản khai thân nhân (mẫu 3A) đối với người cộng tác bí mật với cơ quan Công an đang còn sống
Tải về
Bản khai thân nhân (mẫu 3B) đối với người cộng tác bí mật với cơ quan Công an, đã từ trần
Tải về
Bản khai thân nhân đề nghị bổ sung hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng hưởng chế độ B, C, K) (mẫu số 2B-1)
Tải về
Bản khai thân nhân đề nghị được hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng chưa được hưởng) (mẫu số 1B)
Tải về
Bản khai thân nhân đề nghị được hưởng chế độ một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg (đối tượng hưởng chế độ B, C, K) (mẫu số 2B)
Tải về
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh Gia Lai - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-095433-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34