Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-GLA-127410-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi nhận hồ sơ yêu cầu cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế), bộ phận tiếp nhận phải vào sổ theo dõi và có giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả giao cho tổ chức, công dân. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, công dân cặn kẻ.
Bước 2: Nếu có nội dung, yêu cầu không thuộc phạm vi giải quyết của cơ quan thi hướng dẫn tổ chức, công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển hồ sơ của tổ chức, công dân đến phòng Quản lý công nghệ
Bước 4: Phòng Quản lý công nghệ có trách nhiệm giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân theo chức năng của mình, gởi Hồ sơ lên Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định. Sau khi nhận kết quả từ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân sẽ chuyển về bộ phận tiếp nhận.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm thu phí, lệ phí, trả kết quả lại cho tổ chức, công dân đúng thời gian, đúng quy định của pháp luật
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;
- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ;
- Giấy chứng nhận sức khỏe;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.(Mẫu kèm theo)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lê phí Có (chờ văn bản hướng dẫn)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-Quang chuẩn đoán trong y tế) - Gia Lai
Số hồ sơ:
T-GLA-127410-TT
Cơ quan hành chính:
Gia Lai
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
28