Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HCM-092778-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội quận – huyện; Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lập danh sách
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn nộp hồ sơ tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường – xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội quận – huyện chuyển hồ sơ về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố giải quyết
Bước 4: Ủy ban nhân dân phường nhận kết quả tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần)
Bản khai cá nhân (theo mẫu)
Bản sao Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương chiến thắng, Huy chương chiến thắng
Một trong các giấy tờ sau: Lý lịch đảng viên, quyết định HTVC có quá trình công tác hoặc giấy xác thời gian hoạt động kháng chiến của cơ quan thi đua khen thưởng cấp quận
Quyết định trợ cấp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân (Mẫu số 9-KC1)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc - TP Hồ Chí Minh
Số hồ sơ:
T-HCM-092778-TT
Cơ quan hành chính:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25