Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-095848-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc thông qua hệ thống Bưu cục
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc (Trường hợp không thực hiện được thì thời hạn không quá 3 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh (Bản sao)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Người có yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Phòng Tư pháp huyện, thành phố.
Bước 2: Tiếp nhận, xử lý hồ sơ
Cán bộ Phòng Tư pháp tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đúng qui định, công chức viết phiếu hướng dẫn cho công dân bổ sung, làm lại hồ sơ theo qui định. Trường hợp đủ điều kiện, đúng qui định thì ghi phiếu hẹn ngày trả kết quả.
Bước 3: Trả kết quả:
Đến hẹn, công dân lên Phòng Tư Pháp nộp lệ phí (nếu có) và nhận kết quả.
Bản sao chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu), hoặc giấy tờ tùy thân khác
Giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc. Trong trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc không phải là người được cấp bản chính.
Giấy tờ do hệ thống cơ quan bưu chính chuyển đến trong trường hợp Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc không trực tiếp mà gửi yêu cầu của mình đến cơ quan quản lý sổ gốc qua bưu điện và phải gửi đầy đủ các giấy tờ được quy định nêu trên (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí sao sổ gốc Giấy khai sinh 3000đ/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [1]
TTHC đang xem
Cấp bản sao từ sổ gốc - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-095848-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
36