Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-123592-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Phù hiệu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức cá nhân có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại phòng Quản lý vận tải - Đăng kiểm kỹ thuật
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ Phòng Tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ và đủ điều kiện thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn công dân bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đã hợp lệ và đủ điều kiện thì tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả
Bước 3: Tổ chức và công dân nhận kết quả trả lời tại phòng Quản lý vận tải - Đăng kiểm kỹ thuật
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Niên hạn sử dụng không quá 12 năm;
- Có đăng ký và gắn biển số do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Sổ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ còn giá trị sử dụng;
- Có máy bộ đàm liên hệ với Trung tâm điều hành của doanh nghiệp;
- Điều kiện xe ôtô được cấp phù hiệu:
+ Xe ôtô đăng ký sở hữu doanh nghiệp hoặc chi nhánh doanh nghiệp, có biển số đăng ký tại địa phương nơi doanh nghiệp hoặc chi nhánh doanh nghiệp đặt trụ sở;
+ Xe ôtô đăng ký sở hữu của đơn vị có chức năng thuê mua tài chính kèm theo hợp đồng thuê mua tài chính giữa doanh nghiệp vận tải và đơn vị thuê mua tài chính (bản phôtô); biển số xe là biển số tại địa phương nơi doanh nghiệp cho thuê tài chính đặt trụ sở.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong đó có loại hình kinh doanh vận tải bằng taxi (bản phô tô có công chứng hoặc bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Phương án hoạt động vận tải khách bằng taxi (Phụ lục 1);
- Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi của doanh nghiệp kèm theo danh sách xe ôtô theo mẫu quy định tại (Phụ lục 2);
- Bản phôtô giấy đăng ký của phương tiện;
- Trường hợp doanh nghiệp bổ sung hoặc thay thế xe hoặc ngừng hoạt động phải có giấy đề nghị kèm theo danh sách phương tiện theo quy định tại Phụ lục 2 gửi cơ quan có thẩm quyền để được cấp phù hiệu mới và thu hồi phù hiệu đối với phương tiện bị thay thế hoặc ngừng hoạt động.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp phù hiệu cho xe taxi
Phương án hoạt động vận tải khách bằng taxi
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phù hiệu cho xe taxi - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-123592-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15