Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HDU-126877-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục & Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: + Đơn vị sự nghiệp xây dựng kế hoạch tuyển dụng và có văn bản đề nghị thi tuyển (xét tuyển) gửi Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, thẩm định, duyệt chỉ tiêu.
Bước 2: + Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;
+ Đơn vị sự nghiệp tổ chức tuyển dụng, báo cáo kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo;
+ Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kết quả và danh sách những người trúng tuyển.
Bước 3: + Các đơn vị sự nghiệp kí kết hợp đồng làm việc lần đầu;
+ Phân công người hướng dẫn thử việc;
+ Tổ chức đánh giá kết quả thử việc;
+ Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm ngạch và kí hợp đồng làm việc.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở giáo dục tư thục tự chủ và tự chịu trách nhiệm về xây dựng và phát triển đội ngũ giáo dục
Đơn đề nghị tuyển dụng viên chức
Sơ yếu lí lịch tự thuật
Sơ yếu lí lịch tự thuật
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng kết quả học tập
Giấy đề nghị ưu tiên (nếu có)
04 ảnh 4x6
Hai phong bì có dán tem
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học phổ thông - Hải Dương
Số hồ sơ:
T-HDU-126877-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Dương
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38