Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HGI-119352-TT
Cơ quan hành chính: Hà Giang
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tiếp nhận hồ sơ tại Phòng Báo chí, xuất bản - Sở Thông tin và truyền thông (địa chỉ: Số 222 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn trãi - Thị xã Hà giang - tỉnh Hà giang).
- Thời gian nhận hồ sơ: Theo giờ hành chính.
- Trả giấy phép tại Phòng Báo chí, xuất bản - Sở Thông tin và truyền thông.
- Đơn xin phép (theo mẫu).
- Tài liệu chứng minh có mặt bằng sản xuất, danh mục thiết bị chính.
- Lý lịch trích ngang của Giám đốc hoặc chủ cơ sở in.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin phép hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Hà Giang
Số hồ sơ:
T-HGI-119352-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
25