Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-BS321
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 8 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người nhận con nuôi chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã nơi thường trú
Bước 2: UBND cấp xã cử công chức Tư pháp - hộ tịch phối hợp với Công an cấp xã tiến hành kiểm tra và xác minh.
Nếu các bên đáp ứng đủ điều kiện thì công chức Tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi và Giấy chứng nhận nuôi con nuôi. Chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy chứng nhận nuôi con nuôi
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - UBND cấp xã
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Các bên có đủ điều kiện về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quan hệ nuôi con nuôi;
+ Đến thời điểm Luật nuôi con nuôi có hiệu lực (ngày 01/01/2011), quan hệ cha, mẹ và con vẫn đang tồn tại và cả hai bên còn sống;
+ Giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhau như cha mẹ và con;
+ Việc đăng ký nuôi con nuôi thực tế được thực hiện đến hết ngày 31/12/2015.
Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi (theo mẫu)
Giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của người nhận con nuôi (Bản sao)
Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh của người được nhận con nuôi (Bản sao)
Giấy chứng nhận kết hôn của người nhận con nuôi, nếu có (Bản sao)
Giấy tờ tài liệu khác để chứng minh về việc nuôi con nuôi thực tế nếu có; (Tùy tính chất của từng trường hợp cụ thể mà có các giấy tờ tương ứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Miễn lệ phí
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
28