Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS1672
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân (các quận, huyện)
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ qua bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (số 23a Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong đó:
- Tại Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội: 18 ngày;
- Tại Ủy ban nhân dân Thành phố: 10 ngày .
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ đề nghị sáp nhập, chia tách trường tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính;
Bước 2: Sở GD&ĐT thẩm định hồ sơ, tập hợp các ý kiến của các Sở, ban, ngành hữu quan; hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu cần);
Bước 3: Sở GD&ĐT chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành hữu quan của Thành phố để tổ chức đoàn kiểm tra thẩm định liên ngành;
Bước 4: Sở GD&ĐT tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu;
Bước 5: Sở GD&ĐT gửi văn bản trình UBND Thành phố xem xét;
Bước 6: Ủy ban nhân dân Thành phố ra Quyết định.
Tờ trình về Đề án thành lập trường hoặc cho phép thành lập trường THPT trên cơ sở sáp nhập, chia tách trường;
Đề án thành lập trường hoặc cho phép thành lập trường THPT (trên cơ sở sáp nhập, chia tách): Đề án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục. Đề án cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, (kèm theo minh chứng);
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường sau khi sáp nhập, chia tách;
Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;
Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc sáp nhập, chia tách trường THPT;
Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 05 bộ (trong đó có 1 bộ chính, dấu đỏ).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS1672
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Bộ máy nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
44