Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-BS37
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: + Công dân: nộp hồ sơ tại BPMC, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.
+ Sở KH&ĐT: Tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức
Bước 2: Giải quyết hồ sơ: Sở KH&ĐT thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần thiết), hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại BPMC (Nếu hồ sơ hợp lệ: là GCN ĐKKD, nếu hồ sơ không hợp lệ: Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc GCN ĐKKD cũ khi nhận GCN ĐKKD mới.
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận và xuất trình bản chính Giấy CMND hoặc Hộ chiếu để BPMC kiểm tra, đối chiếu khi ký nhận kết quả GCNĐKKD của doanh nghiệp
Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Quyết định và Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Các tài liệu khác:
- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định)
- Đối với trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề:
+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp
+ Văn bản chứng minh người có chứng chỉ hành nghề giữ các chức danh quản lý phù hợp với quy định của Điều lệ công ty.
- Danh sáh người đại diện theo uỷ quyền đối với thành viên là pháp nhân. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực của từng đại diện theo uỷ quyền: CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 20.000 VNĐ
Căn cứ pháp lý
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với Công ty Hợp danh - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-BS37
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26