Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HPG-151450-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện; các Sở, ngành thành phố, các cơ quan quản lý các đối tượng có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, đối soát với danh mục hồ sơ; nếu đầy đủ, hợp lệ thì lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ tới Phòng Khoáng sản thụ lý
Xử lý hồ sơ: Phòng Khoáng sản kiểm tra đối chiếu hồ sơ với thực tế hiện trường và quy hoạch để xác định phạm vi hợp lý; trình lãnh đạo Sở văn bản xin ý kiến tham vấn các Sở, Ngành liên quan (nếu cần thiết)
Trình Ủy ban nhân dân: Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thành lập hội đồng thẩm định đề án khảo sát khoáng sản hoặc thông báo trả lại hồ sơ do không thoả mãn về quy hoạch hoạt động khoáng sản
Thẩm định: Hội đồng thẩm định Đề án khảo sát khoáng sản tổ chức họp thẩm định đề án
Trình đền án: Tổ chức, cá nhân tiếp thu, chỉnh sửa nội dung Đề án khảo sát khoáng sản theo kết luận của Hội đồng; nộp kết quả về thường trực hội đồng
Trình Ủy ban nhân dân: Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo văn bản trình Uỷ ban nhân dân thành phố cấp giấy phép
Trả hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí tại Bộ phận kế toán; nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết qủa của Sở Tài nguyên và Môi trường
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tổ chức, cá nhân khảo sát phải có chức năng hành nghề khảo sát khoáng sản hoặc ký hợp đồng với tổ chức có chức năng hành nghề khảo sát khoáng sản
Đơn xin khảo sát khoáng sản (bản chính)
Bản đồ địa hình khu vực khảo sát khoáng sản, tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng 1: 10.000, hệ toạ độ VN2000 (bản chính)
Đề án khảo sát khoáng sản (bản chính)
Hồ sơ pháp nhân của chủ đầu tư (bản sao công chứng)
Hồ sơ pháp nhân của tổ chức tư vấn lập đề án khảo sát (bản sao công chứng)
Hợp đồng lập đề án khảo sát giữa chủ đầu tư và cơ quan tư vấn được hành nghề khảo sát khoáng sản (bản sao công chứng)
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin khảo sát khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Giấy phép 1.000.000 đồng /giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khảo sát khoáng sản - Hải Phòng
Số hồ sơ:
T-HPG-151450-TT
Cơ quan hành chính:
Hải Phòng
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

2
23