Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HTI-196396-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ đề nghị đổi thẻ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm xem xét, đổi, thuyết minh viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối thì phải trả lời cho người đề nghị bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, số 18, đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh.
Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh.
- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân và chuyển cho Phòng chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Cán bộ Phòng chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ và tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký cấp lại thẻ thuyết minh viên du lịch cho tổ chức, cá nhân.
Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ và tham mưu trình Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch cho tổ chức, cá nhân.
Đơn xin cấp thẻ thuyết minh viên du lịch;
Sơ yếu lý lịch có công chứng của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
Giấy khám sức khỏe thời hạn 3 tháng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;
Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ nghiệp vụ du lịch (Bản chính để đối chiếu);
Hai ảnh chân dung 4cm x 6cm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại thẻ thuyết minh viên du lịch - Hà Tĩnh
Số hồ sơ:
T-HTI-196396-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
46