Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HYE-054896-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Công thương. Trong một số trường hợp cần thiết có thể xin ý kiến từ các Bộ ngành trung ương
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với nhà đầu tư: - Tìm hiểu nội dung hồ sơ, đầu mục hồ sơ thông qua các văn bản pháp quy liên quan hoặc trực tiếp tại Phòng quản lý đầu tư;
- Chuẩn bị và nộp hồ sơ hợp lệ tại phòng Quản lý đầu tư;
- Nhận Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư tại phòng Tổ chức hành chính.
Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp: - Hướng dẫn, cung cấp thông tin về hồ sơ điều chỉnh giấy phép đầu tư;
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ; Có văn bản yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có);
- Cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nhà đầu tư chỉ được xem xét điều chỉnh Giấy phép đầu tư trừ lĩnh vực: ngành, nghề kinh doanh và thời hạn hoạt động
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư (theo mẫu)
Bản sửa đổi hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh (trường hợp điều chỉnh Giấy phép đầu tư có thay đổi nội dung hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh)
Bản sửa đổi điều lệ doanh nghiệp (trường hợp điều chỉnh Giấy phép đầu tư có thay đổi nội dung điều lệ doanh nghiệp)
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án
Bản giải trình những nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh (trường hợp điều chỉnh Giấy phép đầu tư thuộc diện thẩm tra)
Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và Giấy phép đầu tư điều chỉnh (nếu có)
Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty, của các thành viên hợp danh liên quan đến các nội dung điều chỉnh.Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật (trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty)
Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên, người đại diện theo uỷ quyền là cá nhân; Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác đối với tổ chức (đối với trường hợp thay đổi, bổ sung thành viên góp vốn)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư (Phụ lục I-16)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
42