Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-120687-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Công an tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Thông báo cơ quan quản lý thuế và mục lục ngân sách nhà nước
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: - Người nộp hồ sơ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ tại phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang.
Nhận hồ sơ: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra thành phần và nội dung hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận nhận hồ sơ theo mẫu Phụ lục II Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA giao cho người nộp hồ sơ và ra biên lai thu phí theo quy định.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận trả lại hồ sơ và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ làm lại hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Buổi từ sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần, Thứ Bảy làm việc buổi sáng.
Trả kết quả: - Đúng ngày ghi trong biên nhận, người nhận hồ sơ mang theo giấy biên nhận đến bộ phận trả kết quả Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, thông báo cơ quan quản lý thuế và mục lục ngân sách nhà nước.
- Cán bộ tiếp nhận yêu cầu người nhận kiểm tra thông tin trong giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế và ký nhận vào sổ trả hồ sơ theo quy định.
- Thời gian trả hồ sơ: Buổi từ sáng từ 7 giờ đến 11 giờ và buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần. Thứ Bảy làm việc buổi sáng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
- Tên của chi nhánh được đặt theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 37 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trụ sở theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật Doanh nghiệp;
- Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
- Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.
- Thông báo lập chi nhánh (theo Phụ lục III-1 Thông tư số 03/2006/TT-BKH);
- Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo Phụ lục 1 Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA);
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm trưởng chi nhánh;
- Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh;
- Đối với doanh nghiệp thành lập ngoài tỉnh:
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân (bản sao có công chứng);
+ Thông báo mã số đơn vị trực thuộc.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. (phụ lục I)
Thông báo lập chi nhánh (Phụ lục III-1)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh doanh nghiệp tư nhân: 16.000 đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
18