Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI-122482-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong trường hợp không cấp giấy phép thì chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải trả lời và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Người nộp hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông:
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng đẫn một lần để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu hẹn và giao cho người nộp.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ:
+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ;
+ Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ.
(Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển Phòng Báo chí Xuất bản trình lãnh đạo trực tiếp giải quyết theo trách nhiệm thẩm quyền cấp giấy phép đúng thời gian quy định
Bước 4: Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, người nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Thời gian trả hồ sơ:
+ Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ;
+ Chiều từ 13 giờ đến 16 giờ.
(Chủ nhật và ngày lễ nghỉ).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin;
+ Tổ chức bộ máy hoạt động phù hợp bảo đảm cho việc xuất bản bản tin;
+ Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin;
+ Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin.
Đơn xin cấp giấy phép
Bản sao Quyết định thành lập, cho phép thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền
Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin
Măng-sét của bản tin
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xuất bản bản tin
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
27