Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KGI- BS594
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý rừng đặc dụng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý rừng đặc dụng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua Bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý rừng đặc dụng thẩm định và ban hành công văn chấp thuận.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn chấp thuận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến Ban quản lý rừng đặc dụng tham mưu giải quyết.
Bước 2: Ban quản lý rừng đặc dụng kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ và thực hiện giải quyết, trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Công văn xin phép nghiên cứu thu mẫu;
Công văn chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và PTNT; bản sao y chương trình, đề tài, đề án nghiên cứu khoa hoạc được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Lưu giữ, sưu tầm mẫu vật, nguồn gien sinh vật rừng thuộc nhóm thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (phạm vi giải quyết của Ban Quản lý rừng đặc dụng) - Kiên Giang
Số hồ sơ:
T-KGI- BS594
Cơ quan hành chính:
Kiên Giang
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
45