Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KHA-BS56
Cơ quan hành chính: Khánh Hòa
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Chi cục quản lý đất đai.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan sự nghiệp nhà nước
Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian công khai kết quả thẩm tra, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính, thời gian bổ túc hồ sơ
Trong đó:
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: 27 ngày.
- Sở Tài nguyên và Môi trường, bao gồm Chi cục Quản lý đất đai: 05 ngày.
- Ủy ban nhân dân tỉnh: 03 ngày.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường (14 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang). Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00; chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.
Bước 2: - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính (chỉ đo bao ranh giới thửa đất, không đo vẽ công trình quốc phòng, an ninh, công trình kiến trúc trên khu đất), trích sao hồ sơ địa chính; gửi trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính kèm theo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chuyển đến Chi cục Quản lý đất đai;
Bước 3: - Chi cục Quản lý đất đai thẩm tra hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh;
Bước 4: - Ủy ban nhân dân tỉnh ký Giấy chứng nhận quyền, sử dụng đất, chuyển kết quả cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;
: - Người sử dụng đất nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường (14 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang). Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00; chiều từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
phải có Quyết định về vị trí đóng quân, địa điểm công trình hoặc quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy tờ xác minh là đất tiếp quản hoặc có tên trong sổ địa chính của xã, phường, thị trấn được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu).
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân, địa điểm công trình hoặc quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy tờ xác minh là đất tiếp quản hoặc có tên trong sổ địa chính của xã, phường, thị trấn được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp (bản sao chứng thực).
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh (bản sao).
Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ nhận kết quả (nếu có).
Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 100.000 đồng/giấy
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20