Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-089429-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, phường, thị trấn. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung
Bước 2: Nhận kết quả tại UBND cấp xã, phường, thị trấn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Thân nhân của người chết có trách nhiệm đi khai tử, nếu người chết không có thân nhân thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức, nơi người đó cư trú hoặc công tác trước khi chết đi khai tử trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chết
- Người yêu cầu Tòa án tuyên bố một người là đã chết phải thực hiện việc đăng ký khai tử
- Thủ tục này cũng được áp dụng đối với những trường hợp người chết là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch cư trú ổn định lâu dài tại Việt Nam
- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử gồm
+ Quyết định tuyên bố người đã chết hoặc mất tích của Toà án đã có hiệu lực pháp luật
+ Văn bản xác định nguyên nhân chết của cơ quan công an hoặc của cơ quan y tế cấp huyện trở lên (đối với trường hợp chết do nghi vấn)
+ Biên bản xác nhận việc chết của người chỉ huy hoặc điều khiển phương tiện giao thông (đối với người chết trên phương tiện giao thông)
+ Văn bản xác nhận việc chết của người làm chứng (đối với người chết tại nhà ở nơi cư trú)
Văn bản uỷ quyền hợp pháp (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai tử đúng hạn - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-089429-TT
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
22