Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-KTU-089857-TT
Cơ quan hành chính: Kon Tum
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tư pháp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Giải quyết tại ỦY ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh đã được điều chỉnh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Người có yêu cầu chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, phường, thị trấn. Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần
- Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung
Bước 2: Nhận kết quả tại UBND cấp xã, phường, thị trấn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
* Thủ tục này chỉ được thực hiện trong trường hợp nội dung bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ đã thay đổi do việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
* Xuất trình Bản chính Giấy khai sinh của cha, mẹ của người được điều chỉnh
* Thủ tục này cũng được áp dụng đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, mà trước đây đã đăng ký hộ tịch trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; người nước ngoài trước đây đã đăng ký hộ tịch trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam
Thủ tục này được thực hiện khi sổ hộ tịch còn lưu tại UBND cấp xã
01 Bản sao Giấy khai sinh của cha, mẹ của người được điều chỉnh
01 Bản chính giấy khai sinh của người được điều chỉnh (sẽ trả lại sau khi điều chỉnh)
Văn bản uỷ quyền hợp pháp (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí các việc đăng ký hộ tịch khác 5.000 đồng/ trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký điều chỉnh nội dung Giấy khai sinh - Kon Tum
Số hồ sơ:
T-KTU-089857-TT
Cơ quan hành chính:
Kon Tum
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

2
24