Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-114096-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Sở hữu công nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghê Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Khôngh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Chuẩn bị hồ sơ: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ tại: Phòng quản lý khoa học và công nghệ - Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
+ Địa chỉ: Phường Đoàn kết thị xã Lai Châu – tỉnh Lai Châu
+ Điện thoại: 02313.876.810 Fax: 02313.876.411.
+ Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ)
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ ghi phiếu nhận hồ sơ và hẹn thời gian trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Trả kết quả: - Nhận kết quả tại: Phòng quản lý khoa học và công nghệ - Sở khoa học và công nghệ Lai Châu
+ Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ)
- Trình tự trả:
+ Công chức trả giấy chứng nhận và viết phiếu nộp phí, lệ phí tại phòng Kế hoạch tài chính Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu.
+ Công chức trả giấy đăng ký kiểm tra chứng từ nộp phí, lệ phí và yêu cầu người đến nhận ký nhận vào sổ theo dõi, trao chứng nhận.
Trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền và chứng minh thư của người uỷ quyền.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Danh sách các giám định viên sở hữu công nghiệp là thành viên của tổ chức
Hồ sơ phải ghi rõ tên đầy đủ, tên giao dịch, địa chỉ của tổ chức và chuyên ngành giám định của tổ chức tương ứng với chuyên ngành giám định của các giám định viên thuộc tổ chức
Phải nộp đủ phí và lệ phí
Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định
Bản sao (có chứng thực) Giấy đăng ký hoạt động khoa học công nghệ
Bản sao (có chứng thực) quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định (Mẫu Phụ lục III)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định 200.000đ/giấy
Lệ phí công bố Quyết định cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định 1.500.000 đ/QĐ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp - Lai Châu
Số hồ sơ:
T-LAC-114096-TT
Cơ quan hành chính:
Lai Châu
Lĩnh vực:
Sở hữu công nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23