Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-BS53
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Bộ máy nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu hoặc qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm ngày) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hợp lệ (đúng thủ tục).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ;
Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Sở Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đổ để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thù thực hiện bước 3
Bước 3: Thẩm định hồ sơ;
Bước 4: Văn bản thẩm định trình UBND tỉnh.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ;
2. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có);
3. Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.
Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);
Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ

1
25