Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAC-BS69
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ý kiến bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trong trường hợp có ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lập hồ sơ gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ đề nghị cho ý kiến làm cơ sở cho việc ra quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
- Địa chỉ: Nhà D - tầng 2 Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu - Đại lộ Lê Lợi - Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
+ Sáng từ 7giờ 30 phút đến 11giờ 00 phút
+ Chiều từ 13giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Sở Nội vụ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến chấp thuận hay không chấp thuận việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.
Bước 4: Nhận kết quả
- Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức công chức - Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.
- Địa chỉ: Nhà D - tầng 2 Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu - Đại lộ Lê Lợi - Phường Tân Phong - Thị xã Lai Châu - Tỉnh Lai Châu.
- Thời gian: Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết).
+ Sáng từ 7giờ 30 phút đến 11giờ 00 phút
+ Chiều từ 13giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút
Trường hợp từ chối thì Sở Nội vụ phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Văn bản đề nghị thành lập tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Văn bản chấp thuận của Tỉnh ủy
Đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong, nội dung gồm:
- Loại hình tổ chức cần thành lập thanh niên xung phong;
- Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập thanh niên xung phong;
- Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh niên xung phong;
- Cơ cấu của tổ chức thanh niên xung phong;
- Nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm để tổ chức thanh niên mới được thành lập hoạt động. Trong đó, dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức thanh niên xung phong;
- Thời gian dự kiến kế hoạch hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong;
- Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong (nếu có).
d) Đối với việc thành lập, Trung tâm, Trường Giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung trên đề án còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan cấp tỉnh bao gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sử Tài chính
Tài liệu chứng minh điều kiện để được thanh lập tổ chức thanh niên xung phong theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 12/2011/NĐ-CP
Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
26