Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-009310-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn
Bước 2: Kiểm tra và có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu giáo độc lập
Bước 3: Trên cơ sở ý kiến bằng văn bản Phòng Giáo dục và Đào tạo và hoặc văn bản trả lời Chủ tịch (P. CT) UBND xã, phường, thị trấn ký quyết định
Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn
Đơn xin thành lập nhóm trẻ gia đình
Sơ yếu lý lịch của tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ có ý kiến phê duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của tổ chức, cá nhân dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục đó
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập nhóm trẻ gia đình, lớp mẫu giáo độc lập - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-009310-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23