Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-015428
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 (ba mươi) ngày làm việc Ghi chú:
- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính áp dụng ISO 9001:2000 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định thời hạn giải quyết là 20 (hai mươi) ngày làm việc.
- Thời hạn trên không bao gồm thời gian bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ). Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc.
- Thời hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết là 07 (bảy) ngày làm việc sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi truờng Long An (Địa chỉ: 137, Quốc lộ 1A, phường 4, thị xã Tân An, tỉnh Long An).
* Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, kiểm tra thực địa; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc trả lại giấy phép chế biến khoáng sản.
Bước 3: Nhận quyết định về việc trả lại giấy phép chế biến khoáng sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
- Người nhận quyết định về việc trả lại giấy phép chế biến khoáng sản nộp lại biên nhận hồ sơ cho công chức trả kết quả.
- Công chức trả kết quả yêu cầu người nhận quyết định về việc trả lại giấy phép chế biến khoáng sản ký nhận vào Sổ giao nhận hồ sơ. Trường hợp người nhận quyết định không đúng thẩm quyền phải có thêm giấy ủy quyền của tổ chức.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ).
- Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
- Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi giấy phép chế biến khoáng sản chấm dứt hiệu lực thì: Các quyền liên quan đến giấy phép đó cũng chấm dứt; Các công trình, thiết bị để bảo vệ môi trường ở khu vực chế biến đều thuộc sở hữu nhà nước, không được tháo dỡ, phá hủy; Tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản phải di chuyển toàn bộ tài sản của mình ra khỏi khu vực chế biến khoáng sản
Tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp loại giấy phép đó cho phép trả lại bằng văn bản.
Tổ chức, cá nhân được phép chế biến khoáng sản phải thực hiện mọi nghĩa vụ có liên quan đến việc phục hồi môi trường và đất đai theo quy định của Luật Khoáng sản, Nghị định này và các quy định có liên quan khác của pháp luật
Tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản đã hoàn thành mọi nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đến thời điểm xin trả lại giấy phép; phục hồi môi trường, đất đai, bảo đảm an toàn ở phần diện tích xin trả lại.
Trong thời hạn không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày giấy phép chế biến được trả lại, tổ chức, cá nhân được phép chế biến phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 57 của Nghị định này.
Đơn xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản
Báo cáo kết quả hoạt động chế biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm trả lại giấy phép
Số bộ hồ sơ: 04 (bộ). Ghi chú: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính áp dụng ISO 9001:2000 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, quy định số lượng hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là 02 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo hoạt động chế biến khoáng sản (Mẫu số 25)
Đơn xin gia hạn (trả lại) giấy phép chế biến khoáng sản (Mẫu số 13)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trả lại giấy phép chế biến khoáng sản - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-015428
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29