Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-021423-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Trạm Thú y huyện, thành phố
Bước 2: Kiểm tra và thẩm định hồ sơ
Nếu hồ sơ không hợp lệ thì lập văn bản đề nghị chỉnh, bổ sung hoặc từ chối giải quyết và hoàn trả lại hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì viết giấy hẹn và chuyển hồ sơ sang bộ phận chuyên môn để thẩm định hồ sơ
Bước 3: Trình Trạm trưởng Trạm Thú y xem xét, ký giấy chứng nhận
Bước 4: Nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Trạm Thú y huyện, thành phố
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ)
. Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu)
Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng)
Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (đính kèm)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-021423-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
17