Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-023006-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố Tân An; Chi Cục thuế huyện, thành phố Tân An.
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Quyết định giao đất.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật (do khách hàng thực hiện).
Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ.
Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Địa chỉ: số 137, Quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An; điện thoại: 072 3524111).
* Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp, luân chuyển hồ sơ đến bộ phận thụ lý.
. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Xử lý hồ sơ: do Đơn vị chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.
. Luân chuyển hồ sơ đến UBND huyện, thành phố Tân An để khảo sát đề xuất giá thu tiền sử dụng đất (trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất).
. Thẩm tra thực địa khu đất và trình UBND tỉnh ký quyết định giao đất.
. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp các ngành chức năng liên quan để trình UBND tỉnh quyết định giá thu tiền sử dụng đất (trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất).
. Viết phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính và chuyển Chi cục thuế huyện, thành phố Tân An để xác định nghĩa vụ tài chính (trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất)
. Cấp giấy chứng nhận sau khi tổ chức đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.
Bước 3: : Trả giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
. Người nhận giấy chứng nhận nộp lại biên nhận hồ sơ cho công chức trả kết quả.
. Công chức trả kết quả hướng dẫn người nhận giấy chứng nhận đến nộp phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận tại bộ phận tài vụ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
. Công chức trả kết quả hồ sơ kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người nhận giấy chứng nhận ký vào Sổ giao nhận hồ sơ. Trường hợp người nhận giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền thì phải có thêm giấy ủy quyền của tổ chức.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):
. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Đơn xin giao đất (02 bản- theo mẫu quy định).
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập tổ chức (03 bản công chứng).
Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (02 bản công chứng).
Văn bản của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền về việc chấp thuận đầu tư hoặc thỏa thuận địa điểm đầu tư (02 bản phô tô).
Dự án đầu tư hoặc dự án đầu tư đã đăng ký đầu tư hoặc dự án đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đầu tư (01 bản chính).
Giấy biên nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Nghị Quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (02 bản công chứng).
Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính (03 bản chính, 02 bản phô tô).
Biên bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất (01 phô tô).
Các văn bản thể hiện đã bồi thường giải phóng mặt bằng: Quyết định phê duyệt phương án bồi thường; Quyết định thu hồi đất, bồi thường; Chứng từ chi trả tiền bồ thường đối với từng hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; Xác nhận về việc bồi thường giải tỏa của Ban bồi thường huyện, thành phố Tân An đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất (mỗi loại 03 bản chính hoặc công chứng).
Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết (trường hợp xây dựng khu/ cụm công nghiệp, khu dân cư): 03 bản sao công chứng.
Tờ trình của UBND huyện (trường hợp đất công do Nhà nước quản lý): 02 bản chính.
Giấy tờ quyền sử dụng đất hoặc bản xác minh nguồn gốc đất (trường hợp giao đất cho cơ sở tôn giáo): 01 bản chính.
Tờ trình của UBND xã (trường hợp giao đất cho cơ sở tôn giáo): 02 bản chính.
Bản tường trình nguồn gốc đất của cơ sở tôn giáo được UBND xã xác nhận (trường hợp giao đất cho cơ sở tôn giáo): 02 bản chính.
Tờ khai tiền sử dụng đất (02 bản - theo mẫu quy định).
Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản - Theo mẫu quy định).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất (Mẫu số 03/ĐĐ)
Tải về
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số 01/LPTB)
Tải về
Tờ khai tiền sử dụng đất (Mẫu số 01/TSDĐ)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/1giấy
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 1.175.000 đồng/1 hồ sơ (trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, thuê đất) 508.000 đồng/1 hồ sơ (trường hợp giao đất không thu tiền sử dụng đất)
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-023006-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20