Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-023524-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế cấp huyện, thành phố Tân An
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật (do Khách hàng thực hiện).
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Long An (Địa chỉ: 137, Quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Điện thoại: 072 3524111)
* Công chức tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận hồ sơ trao cho người nộp
- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
* Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ; ký chỉnh lý Giấy chứng nhận
Bước 3: - Nhận Giấy chứng nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Người nhận giấy chứng nhận nộp lại biên nhận hồ sơ cho công chức trả kết quả
- Công chức trả kết quả hướng dẫn người nhận giấy chứng nhận đến nộp phí thẩm định hồ sơ tại bộ phận tài vụ
- Công chức trả kết quả kiểm tra chứng từ nộp lệ phí, phí và yêu cầu người nhận giấy chứng nhận ký nhận vào Sổ giao nhận hồ sơ. Trường hợp người nhận giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền phải có thêm giấy ủy quyền của tổ chức
*Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần; riêng ngày thứ bảy chỉ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ vào buổi sáng (trừ ngày nghỉ, ngày lễ):
- Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
- Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Quyết định phê duyệt báo cáo môi trường hoặc bản cam kết đạt tiêu chuẩn môi trường (1 bản sao)
Dự án đầu tư (1 bản chính)
Giấy biên nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư ngày 29/11/2005 (1 bản sao công chứng)
Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu quy định): 02 bản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất (Mẫu số 01/LPTB)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đồng/1giấy
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất 508.000 đồng/1 hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-023524-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
18