Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-025900-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Trồng trọt-Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phiếu tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Đại diện công ty nộp hồ sơ tại Phòng Trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển và nông thôn.
* Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
- Nếu hồ sơ hợp lệ, chuyên viên viết hẹn ngày trả hồ sơ.
- Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, chuyên viên tiếp nhận hướng dẫn lại cho người nộp hồ sơ.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ).
- Sáng: từ 7giờ đến 11giờ 30.
- Chiều: từ 13giờ 30 đến 17giờ.
Bước 2: Chuyên viên xem xét tính chính xác của các chỉ tiêu chất lượng phân bón.
- Nếu chất lượng phân bón đạt yêu cầu theo quy định, chuyên viên sẽ soạn thảo phiếu tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón.
- Nếu chất lượng chưa đạt, chuyên viên sẽ soạn thảo văn bản gửi công ty để chỉnh sửa cho phù hợp.
Bước 3: Đại diện công ty đến Phòng Trồng trọt nhận phiếu tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón theo phiếu hẹn
Bảng công bố hợp quy
Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)
Bảng sao chứng chỉ chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (có công chứng)
Bảng mô tả đặc diểm, tính năng và công dụng của sản phẩm
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố hợp chuẩn, hợp quy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận bản công bố hợp quy chất lượng phân bón - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-025900-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
16