Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-112823-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hồ sơ đã được xác nhận.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND xã, phường, thị trấn
Bước 2: Kiểm tra, xử lý hồ sơ. Tham mưu họp Hội đồng xét duyệt cấp xã
Bước 3: Tổng hợp, lập thủ tục trình UBND xã, phường, thị trấn ký xác nhận
Bước 4: Chuyển hồ sơ về Phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện, thành phố
Bản khai cá nhân (mẫu 1A, 2A, 3A) hoặc của thân nhân đối với đối tượng đã từ trần (1B, 2B, 3B) kèm theo giấy uỷ quyền (mẫu số 4)
Bản sao các giấy tờ gốc hoặc giấy tờ có liên quan (có chứng thực)
Bản trích sao quá trình công tác của cá nhân do cơ quan, đơn vị quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp (mẫu 2C)
Bản trích sao quá trình công tác của cá nhân do cơ quan, đơn vị quản lý hồ sơ, lý lịch cung cấp (mẫu 2C)
Công văn đề nghị của UBND xã đối với từng người (mẫu 7A)
Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của hội đồng xét duyệt xã
Công văn đề nghị của UBND xã (mẫu 8A) kèm danh sách của từng đối tượng được hưởng chế độ một lần
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân
Tải về
Bản khai cá nhân
Tải về
Bản khai cá nhân
Tải về
Bản khai cá nhân
Tải về
Bản khai cá nhân
Tải về
Bản khai cá nhân
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-112823-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19