Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-165564-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (1A Huỳnh Việt Thanh phường 2 Thị xã Tân An, Long An)
Bước 2: Giao hồ sơ đến phòng BCXB
Bước 3: In giấy phép xuất bản
Bước 4: Trả giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông (1A Huỳnh Việt Thanh phường 2 Thị xã Tân An, Long An)
* Thời gian nhận hồ sơ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần:
+ Sáng: từ 7giờ đến 11 giờ 30 phút
+ Chiều: từ 13giờ 30 phút đến 17giờ
Văn bản đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu số 04)
Trường hợp nhập khẩu xuất bản phẩm để phổ biến, phát hành rộng rãi phải kèm theo văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ ở trung ương (đối với tổ chức Trung ương) hoặc cấp tỉnh (đối với tổ chức, cá nhân địa phương)
Trường hợp cơ quan cấp giấy phép cần giám định nội dung, tổ chức, cá nhân xin cấp phép có trách nhiệm cung cấp xuất bản phẩm để cơ quan cấp giấy phép giám định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm 20.000 đồng/ giấy phép
Phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm xuất khẩu, nhập khẩu - Các loại ấn phẩm: + Sách, báo, tạp chí các loại: 10.000 đồng/Cuốn, tờ. + Tranh in, ảnh, lịch các loại: 20.000 đồng/cuốn, tờ. + Các loại ấn phẩm khác: 5.000 đồng/Tác phẩm. - Các sản phẩm nghe nhìn ghi trên mọi chất liệu: + Phim truyện có độ dài đến 100 phút: 50.000 đồng/Tập. + Phim truyện có độ dài từ 101 phút trở lên: 80.000 đồng/ Tập. + Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) có độ dài đến 60 phút: 20.000 đồng/Tập. + Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) có độ dài đến 61 phút: 40.000 đồng/Tập. + Các loại khác (bao gồm cả sách điện tử): 20.000 đồng/Tập. - Tác phẩm mỹ thuật trên mọi chất liệu: + Tác phẩm mỹ thuật là đồ mới sản xuất: 10.000 đồng/Tác phẩm. + Tác phẩm mỹ thuật là đồ giả cổ: 50.000 đồng/Tác phẩm.
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-165564-TT
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27