Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LAN-BS06
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Riêng tại các địa bàn: thành phố Tân An, huyện Cần Giuộc và huyện Đức Hòa thì thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng.
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn giải quyết: trong ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ sau 15 giờ)
Trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn
Bước 2: Người yêu cầu chứng thực tuyên bố nội dung của hợp đồng, giao dịch trước người thực hiện chứng thực. Người thực hiện chứng thực phải ghi chép lại đầy đủ nội dung mà người yêu cầu chứng thực đã tuyên bố; nếu nội dung tuyên bố không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì thực hiện việc chứng thực
Bước 3: Chủ tịch (Phó Chủ tịch) UBND xã, phường, thị trấn ký chứng thực
Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính UBND xã, phường, thị trấn
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ)
. Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút
. Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ
Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu)
Dự thảo hợp đồng, giao dịch
Bản sao giấy tờ tuỳ thân
Bản sao giấy chứng minh tình trạng hôn nhân
Các giấy tờ khác có liên quan: bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng tài sản hoặc giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng; bản sao giấy chứng minh tài sản liên quan hợp đồng, giao dịch là tài sản không có người đồng quyền sở hữu, người đồng quyền sử dụng; bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có; bản sao giấy tờ khác chứng minh quyền hạn của người đại diện (nếu là tổ chức).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 20.000 đồng/trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng uỷ quyền quản lý nhà ở nông thôn - Long An
Số hồ sơ:
T-LAN-BS06
Cơ quan hành chính:
Long An
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [15]
Chứng thực hợp đồng tặng cho nhà ở nông thôn - Long An
Chứng thực hợp đồng đổi nhà ở nông thôn - Long An
Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở nông thôn - Long An
Chứng thực hợp đồng cho ở nhờ nhà ở nông thôn - Long An
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Long An
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở - Long An
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản - Long An
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Long An
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở - Long An
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận - Long An
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Long An
Chứng thực di chúc - Long An
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Long An
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch - Long An
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Long An

0
19