Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-080287-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý nghiệp vụ du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thẻ hướng dẫn viên được cấp lại trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng
Người đề nghị đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nộp hồ sơ xin cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Phòng Nghiệp vụ du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bước 2: Khi nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cấp lại thẻ hướng dẫn viên cho người đề nghị; trường hợp từ chối phải trả lời cho người đề nghị bằng văn bản, nêu rõ lý do
Đơn đề nghị cấp/đổi/ cấp lại thẻ hướng dẫn viên (theo mẫu)
Giấy xác nhận bị bị mất thẻ hoặc bị hư hỏng
Hai (02) ảnh chân dung 4cm x 6cm chụp trong thời gian không quá ba tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề Cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Phụ lục số 15
Tải về
Phiếu thông tin Hướng dẫn viên du lịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 200.000VNĐ/thẻ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại thẻ Hướng dẫn viên du lịch (dùng cho cả 03 trường hợp là Hướng dẫn viên du lịch quốc tế; Hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch địa phương) - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-080287-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29