Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-094377-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân có nhu cầu mua thẻ bảo hiểm y tế gặp trực tiếp cán bộ nhân viên tram y tế đề nghị để được làm thủ tục xin đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện
Bước 2: Trạm y tế cấp xã lập danh sách, trình Uỷ ban nhân dân cấp xã đề nghị phòng bảo hiểm xã hội Huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Xuất trình Chứng minh nhân dân
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện cho nhân dân - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-094377-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Bảo hiểm y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
138