Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-101083-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận "một cửa" Sở Kế hoạch và Đầu tư viết giấy hẹn trả kết quả cho Chủ đầu tư
Bước 2: Lập báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu
Bước 3: Sau khi có kết quả thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Văn bản trình duyệt kế hoạch đấu thầu (bản gốc)
Quyết định đầu tư và các tài liệu ra Quyết định đầu tư (bản sao)
Điều ước quốc tế hoặc văn bản thoả thuận quốc tế (các dự án sử dụng vốn ODA) – bản sao
Thiết kế, dự toán được duyệt (nếu có) – bản sao
Nguồn vốn cho dự án (Quyết định giao vốn) – bản sao
Các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có) – bản sao
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu tờ khai xin phê duyệt
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định kế hoạch đấu thầu - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-101083-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [1]

0
18