Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-143300-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ đến bộ phận “Một cửa” - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai; Đoàn thẩm định của Sở VHTTDL và chủ cơ sở lưu trú tiến hành thực hiện trực tiếp tại cơ sở lưu trú được thẩm định
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Giám đốc sở VHTTDL có trách nhiệm tổ chức, xem xét ra quyết định công nhận cho cơ sở lưu trú
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Các cơ sở lưu trú du lịch sau khi nâng cấp chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị và dịch vụ đủ điều kiện nâng hạng, chủ cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch phải nộp 01 bộ hồ sơ hồ sơ đăng ký loại/ hạng mới tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai trong giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày lễ, Tết và ngày nghỉ theo quy định) để thực hiện thủ tục thẩm định/xếp hạng cho cơ sở lưu trú du lịch theo quy định pháp luật hiện hành.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và danh mục tài liệu trong bộ hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định
Xử lý hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận chuyển bộ Hồ sơ của chủ cơ sở kinh doanh đề nghị thẩm định/ xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch đến Phòng Nghiệp vụ Du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thực hiện quy trình thẩm định.
a. Tổ chức thẩm định
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Đoàn thẩm định gồm 03 cán bộ phòng Nghiệp vụ Du lịch am hiểu chuyên môn nghiệp vụ quản lý lưu trú du lịch.
- Đoàn thẩm định tiến hành thẩm định trực tiếp tại cơ sở lưu trú dựa trên căn cứ tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch được quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Chủ cơ sở cơ sở lưu trú thống nhất ký Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch với Trưởng đoàn thẩm định và nộp lệ phí thẩm định theo quy định hiện hành.
b. Báo cáo kết quả thẩm định và ra quyết định công nhận loại hạng
- Sau khi thẩm định, đoàn thẩm định báo cáo Giám đốc Sở kết quả thẩm định gồm: Tờ trình kết quả thẩm định và đề xuất xếp hạng; Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch; Biên bản làm việc của đoàn thẩm định.
- Giám đốc Sở quyết định công nhận loại hạng phù hợp cho cơ sở lưu trú du lịch
Trả kết quả: Phòng Nghiệp vụ Du lịch chuyển kết quả đến Bộ phận một cửa để trả kết quả cho Chủ cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch đề nghị thẩm định, xếp hạng đúng thời gian quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở lưu trú du lịch đã xếp hạng, trong quá trình hoạt động kinh doanh có sự thay đổi về chất lượng
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch quy định tại phụ lục 1 - Thông tư Số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ VHTTDL
Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng các loại cơ sở lưu trú du lịch;
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 2 - Thông tư Số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ VHTTDL
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Phụ lục 2 - Thông tư Số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ văn hóa thể thao và du lịch
Bản sao có giá trị pháp lý:
+ Đăng ký kinh doanh của cơ sở lưu trú du lịch, quyết định thành lập doanh nghiệp (nếu có);
+ Văn bằng chứng chỉ, Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;
+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;
+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống chấy nổ;
+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền;
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm ( đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);
+ Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành.
+ Ngoài các giấy tờ hợp lệ quy định tại khoản 1.1 mục 1 Phần III Thông tư Số 88/2008/TT- BVHTTDL ngày 31/12/2008- của Bộ VHTTDL (các giấy tờ như trường hợp Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn kinh doanh du lịch – đã nói ở mục 1 phần này)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biên bản làm việc của tổ thẩm định theo mẫu quy định tại Phụ lục 5
Tải về
Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 4
Tải về
Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 2
Tải về
Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu quy định tại Phụ lục 1
Tải về
Tờ trình về kết quả thẩm định và đề xuất xếp hạng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 500.000VNĐ/cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Nâng hạng cơ sở lưu trú du lịch đối với hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch, nhà có phòng cho khách thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-143300-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Khách sạn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19