Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-025017-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo và lập biên bản kiểm tra theo mẫu quy định; Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4, B, C, D, E cho cơ sở đào tạo
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép đào tạo
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng.
- Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:
+ Nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu, công chức tiếp nhận phải hướng dẫn cụ thể cho người nộp để bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.
+ Gửi qua đường bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận gửi lại cho người nộp. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì thông báo bằng văn bản nội dung còn thiếu cần bổ sung, sửa đổi.
- Sở Giao thông vận tải phối hợp với cơ quan chủ quản của cơ sở đào tạo kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn đề nghị Giám đốc Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép đào tạo.
Bước 2: Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng xem xét, thẩm định cấp giấy phép đào tạo.
Bước 3: Trả Giấy phép đào tạo lái xe.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng, trả giấy phép đào tạo lái xe cho người nhận.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trong giờ làm việc, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần; trừ các ngày nghỉ theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cơ sở đào tạo lái xe phải có đủ hệ thống phòng học chuyên môn, phòng nghiệp vụ, giáo viên, xe tập lái, sân tập lái và tuyến đường tập lái bảo đảm các tiêu chuẩn;
- Diện tích tối thiểu của sân tập lái Đào tạo các hạng:
+ A1, A2: 700m².
+ A1, A2, A3, A4: 1.000m²;
+ Đào tạo các hạng B1 và B2 : 8.000 m²;
+ Đào tạo đến hạng C : 10.000 m²;
+ Đào tạo đến các hạng D, E và F : 14.000 m².
Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu quy định tại Phụ lục 16);
Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề có chức năng đào tạo lái xe của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực);
Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao chụp);
Giấy đăng ký xe tập lái đối với các hạng A1, A2, A3, A4, B, C, D, E (bản sao chụp).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe
Tải về
Biên bản kiểm tra cấp phép đào tạo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe mô tô, máy kéo, ô tô - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-025017-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24