Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-077808-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: không quá 03 ngày làm việc đối với hợp đồng đơn giản; không quá 10 ngày đối với hợp đồng phức tạp; không quá 30 ngày đối với hợp đồng đặc biệt phức tạp kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hợp đồng mua bán nhà ở được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn (nếu có); Người yêu cầu chứng thực xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo qui định.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
Bước 2: Khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng, Phó phòng Tư pháp cấp huyện được ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hợp đồng và ký chứng thực
Bước 3: Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp giấy hẹn trả hồ sơ (nếu có), nộp thuế và lệ phí theo qui định của pháp luật.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo qui định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự và có năng lực hành vi dân sự.
Bên mua nhà nếu là cá nhân trong nước thì không phụ thuộc vào nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, phải có năng lực hành vi dân sự; nếu là người Việt nam định cư ở nước ngoài phải thuộc diện được sở hữu, được thuê nhà ở tại Việt nam theo quy định của luật nhà ở; nếu là tổ chức thì không phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh.
Phiếu yêu cầu chứng thực (có mẫu đính kèm)
Hợp đồng mua bán nhà ở (trong trường hợp người yêu cầu chứng thực tự soạn thảo, hoặc yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp huyện soạn thảo) đảm bảo không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hôi.Trừ trường hợp bên bán nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở; (có mẫu đính kèm).
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật
Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân của hai bên mua và bán
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí chứng thực Tính trên giá trị tài sản : Dưới 20.000.000 đồng: 10.000 đồng/trường hợp; Từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng: 20.000 đồng/trường hợp; Từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng: 100.000 đồng/trường hợp; Từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng: 200.000 đồng/trường hợp; Từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng: 500.000 đồng/trường hợp; Từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng: 1.000.000 đồng/trường hợp; Từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng: 1.500.000 đồng/trường hợp ; Từ 5.000.000.000 đồng trở lên: 2.000.000 đồng/trường hợp;
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-077808-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở, Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21