Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-111051-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 13h30 đến 16h các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).
Xử lý hồ sơ: Công chức thực hiện nhiệm vụ thẩm định hồ sơ, nếu:
+ Hồ sơ đầy đủ tính pháp lý, soạn giấy chứng nhận và trình Lãnh đạo Sở ký.
+ Hồ sơ không đủ tính pháp lý, soạn văn bản trả lời chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận cho tổ chức đăng ký và trình Lãnh đạo Sở ký.
Trả kết quả: - Giấy chứng nhận chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ được phát hành tại Văn phòng Sở theo bước sau:
+ Công chức trả giấy chứng nhận, yêu cầu người đến nhận ký nhận vào sổ đăng ký hoạt động, trao giấy chứng nhận cho người đại diện tổ chức đến nhận.
+ Thời gian trao trả chứng nhận: Sáng từ 8h đến 11h, chiều từ 13h30 đến 16h các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).
- Văn bản trả lời chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận được phát hành theo đường công văn của Sở.
Đơn đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (Theo mẫu)
Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Hồ sơ về trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện (Theo mẫu)
Văn bản về trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện
Bản sao (có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ của tổ chức KH&CN
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Đơn đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (Theo mẫu);
Tải về
- Hồ sơ về trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện (Theo mẫu);
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-111051-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30