Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-113798-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc hành chính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và các điều kiện theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng (số 14 Hùng Vương, Phường 10, TP Đà Lạt):
- Hồ sơ nộp trực tiếp: Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận, lập biên nhận hồ sơ và đưa biên nhận cho người nộp hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận hướng dẫn chi tiết, rõ ràng để người đến nộp hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung cho đầy đủ theo quy định.
- Hồ sơ qua đường bưu điện: Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận, đóng dấu công văn đến, vào sổ tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, công chức tiếp nhận làm văn bản yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa hợp lệ gửi đến tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.
Bước 3: Thẩm định hồ sơ và các điều kiện thực tế:
- Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chỉ định xem xét, thẩm định hồ sơ, nếu cần thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá điều kiện thực tế của tổ chức đăng ký và ra Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận nếu tổ chức đăng ký đáp ứng các điều kiện quy định.
- Trường hợp tổ chức đăng ký không đáp ứng các yêu cầu theo quy định, tổ chức chỉ định phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đăng ký và nêu rõ lý do.
Các nội dung đánh giá thể hiện qua Biên bản thẩm định có xác nhận của đại diện đoàn thẩm định và tổ chức đăng ký.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả (Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, lĩnh vực giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo phiếu hẹn tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Lâm Đồng (số 14 Hùng Vương, P10, TP Đà Lạt), theo các bước sau:
Công chức thu lại biên nhận hồ sơ, viết phiếu thu lệ phí, thu tiền , trao Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, lĩnh vực giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm, yêu cầu người đến nhận ký nhận.
Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Sáng từ 7giờ đến 11giờ 30phút, chiều từ 13 giờ đến 16giờ 30phút hàng ngày, từ thứ hai đến thứ sáu (trừ ngày nghỉ theo quy định).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
a) Có tư cách pháp nhân;
b) Có hoặc thuê cán bộ kiểm định giống cây trồng đã được Cục Trồng trọt công nhận;
c) Đối với chứng nhận cây có múi sạch bệnh, đơn vị phải có phòng thí nghiệm hoặc hợp đồng với phòng thí nghiện có khả năng kiểm nghiệm sạch bệnh virus.
Đơn đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc có chức năng về chứng nhận chất lượng
Bản kê khai các điều kiện của Tổ chức chứng nhận (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai các điều kiện của Tổ chức chứng nhận
Tải về
Đơn đăng ký được chỉ định là Tổ chức chứng nhận
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp giấy chứng nhận 100.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chỉ định, chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng an toàn, lĩnh vực giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm (áp dụng đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 1 tỉnh) - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-113798-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
26