Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LDG-116390-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc. Trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư 10 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT); số 02 Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng.
Công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu thành phần hồ sơ đủ và hợp lệ thì lập phiếu biên nhận giao cho người nộp. Nếu thành phần hồ sơ không đạt, cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn chỉnh lại hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h 30 đến 11h,00 chiều từ 13h30 đến16 h 30 thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (trừ các ngày lễ theo quy định).
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm tra trình Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình thẩm tra nếu nội dung hồ sơ không đạt phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư (gửi theo đường bưu điện) để chủ đầu tư chỉnh sửa bổ sung hồ sơ.
Bước 3: Chủ đầu tư trực tiếp đến nộp lại phiếu biên nhận hồ sơ, bản chính Giấy chứng nhận đầu tư ( hoặc các giấy phép) đã cấp trước khi chuyển đổi và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng.
Thời gian trả kết quả: Sáng từ 7h30 đến 11h, 00 chiều từ 13h30 đến16h 30 thứ hai đến thứ bảy hàng tuần (trừ các ngày lễ theo quy định).
Văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án của cấp có thẩm quyền
Văn bản đề nghị điều chỉnh thỏa thuận địa điểm đầu tư cần thể hiện đầy đủ các nội dung:
- Tên, địa chỉ doanh nghiệp; cá nhân;
- Lĩnh vực đầu tư; mục tiêu đầu tư , sản phẩm chính;
- Tên độ dự án; tiến độ thực hiện; thời gian hoạt động của dự án; dự kiến tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư;
- Dự kiến địa điểm và nhu cầu sử dụng đất, trong đó xác định rõ đất dùng cho sản xuất; dùng cho nhà xưởng và văn phòng.
Hồ sơ liên quan về tư cách pháp lý của chủ đầu tư (bản sao hợp lệ):
+ Đối với doang nghiệp: Giấy phép thành lập hoặc giấy CNĐKKD hoặc văn bản khác có giá trị tương đương.
+ Đối với cá nhân: CMND.
Bản đồ khu vự đất dự kiến đầu tư (Nếu quy mô dưới 10 ha dùng bình đồ đo vẽ khu vực 1/2000; Nếu quy mô trên 10 ha thì sử dụng bản đồ :1/10.000
Số bộ hồ sơ: 08 (bộ) ; trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xem xét điều chỉnh thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án vốn trong nước - Lâm Đồng
Số hồ sơ:
T-LDG-116390-TT
Cơ quan hành chính:
Lâm Đồng
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26