Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NBI-030159-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương Ninh Bình
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Ninh Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Sở Công thương, địa chỉ: Phố 10, Phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định".
- Sáng từ 7h30 đến 11h;
- Chiều từ 1h30 đến 5h.
Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ thụ lý tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân. Nếu hồ sơ chưa hoàn thiện thì hướng dẫn công dân thực hiện.
Cấp giấy phép: Sở Công thương tiến hành cấp giấy phép hoạt động điện lực nếu đủ điều kiện, nếu không đủ điều kiện thì thông báo cho các tổ chức kinh doanh bán lẻ điện nông thôn bằng văn bản
Trả kết quả: Trả kết quả tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Sở Công thương
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có năng lực tài chính để thực hiện các lĩnh vực hoạt động điện lực đề nghị cấp giấy phép
Là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật
Người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải được đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có kinh nghiệm ít nhất hai năm trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện
Người trực tiếp vận hành sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện, có giấy chứng nhận do cơ sở dạy nghề cấp, có năng lực chuyên môn, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được Sở Công thương cấp thẻ an toàn để làm việc trong lưới điện nông thôn
Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực (theo mẫu quy định)
Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận tư cách pháp lý của tổ chức, cá nhân kèm theo sơ đồ tổ chức, danh sách các đơn vị, chi nhánh trực thuộc
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý như giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp, người trực tiếp quản lý kỹ thuật kèm theo bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp
Cấp điện áp và địa bàn hoạt động
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính
Tải về
Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện đối với hoạt động bán lẻ điện nông thôn 700.000đ/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22