Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NBI-031349-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương Ninh Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Ninh Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Sở Công thương, địa chỉ: Phố 10, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ sáng thứ hai, chiều thứ 6, ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định").
- Sáng từ 7h30 đến 11h;
- Chiều từ 1h30 đến 5h.
Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ thụ lý tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân. Nếu hồ sơ chưa hoàn thiện thì hướng dẫn công dân thực hiện.
Cấp giấy phép: Sở Công thương tiến hành cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá nếu đủ điều kiện, nếu không đủ điều kiện thì thông báo cho thương nhân bằng văn bản
Trả kết quả: Trả kết quả tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Sở Công thương
Văn bản đề nghị sửa đổi bổ sung
Bản gốc (hoặc bản sao hợp lệ) giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá đã được cấp
Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại - Đối với tổ chức kinh doanh trên địa bàn thành phố, thị xã: 50.000đ/giấy - Đối với tổ chức kinh doanh trên địa bàn nông thôn: 25.000đ/giấy

0
36