Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-080337-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương - Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Quản lý đô thị Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân xin phép xây dựng chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: - Cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch hành chính một cửa - Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Công chức tiếp nhận hồ sơ;
- Cán bộ kiểm tra hồ sơ khớp nối quy hoạch và đặt lịch khảo sát;
- Cán bộ khảo sát thực địa, lập biên bản khảo sát;
- Công chức thẩm định hồ sơ, soạn thảo giấy phép xây dựng;
- Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt hồ sơ, ký giấy phép xây dựng.
Bước 3: Cá nhân nhận giấy phép xây dựng Cá nhân nhận giấy phép xây dựng tại Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” theo lịch hẹn của cơ quan cấp giấy phép xây dựng
Đơn xin cấp phép xây dựng tạm
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan
Bản vẽ thiết kế
Giấy cam kết
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng tạm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép xây dựng 50.000 đồng
Lệ phí đo đạc Mức thu tối đa không quá 1.000 đồng/m2
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-080337-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25